Thursday , 5 October 2023
Breaking News

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ GT

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ GT


ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ GT


หลักการ

การบริโภคผักผลไม้มักมีคำถามเสมอว่ามียาฆ่าแมลงหรือไม่ ปลอดภัยต่อการรับประทานหรือไม่ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบหายาฆ่าแมลง (กลุ่มฟอสเฟต,คาร์บาเมต)ในอาหารเพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบหายาฆ่าแมลงในอาหารได้ โดยชุดทดสอบนี้สามารถตรวจหา และ ทราบผลได้ภายใน 1 ชั่วโมง


จำนวนตัวอย่าง

30 ตัวอย่าง


ประสิทธิภาพของชุดตรวจสอบ

Detection limit 0.05 mg/kg


ตัวอย่างเป้าหมาย

ผักสด, ผลไม้สด, ปลาเค็ม-ปลาแห้ง, ดิน, น้ำ


กลุ่มสารที่สามารถตรวจสอบได้

  • กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต (Organophosphate group)
  • กลุ่มคาร์บาเมต (Carbamate group)
  • โคลีนเอสเตอเรสอินฮิบิเตอร์ (Cholinesterase inhibitors)


การเก็บรักษา

เก็บรักษาที่อุณภูมิ 4 องศาเซลเซียส อายุการเก็บรักษา 1 ปี

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

About admin

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top