Monday , 24 June 2024
Breaking News

ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในห้องน้ำ – ห้องสุขา

ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในห้องน้ำ - ห้องสุขา

ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในห้องน้ำ – ห้องสุขา


หลักการของชุดทดสอบ

ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในห้องน้ำ- ห้องสุขา ใช้ตรวจสอบแบคทีเรียที่ก่อเกิดโรคได้แก่ ซัลโมเนลล่า (Salmonella) และ โปรเตียส (Proteus) นอกจากนี้ยังสามารถทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซิโทรแบคเทอร์ (Citrobacter)ใช้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อ จากสีเหลืองใสเป็นสีดำ หรือมีตะกอนดำเกิดขึ้น พร้อมมีฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบาๆ

ความแม่นยำของชุดทดสอบ

ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในห้องน้ำ- ห้องสุขา มีความแม่นยำสอดคล้องกับการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Multiple-Tube Fermentation Technique ไม่น้อยกว่า 85.2%

การเปลี่ยนสีของชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่า

การเปลี่ยนสีของชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่า

จำนวนตัวอย่างชุดทดสอบ

  • ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในห้องน้ำ- ห้องสุขา ขนาด 20 ตัวอย่าง/ชุด บรรจุในกล่องพลาสติกพร้อมอุปกรณ์ประกอบการทดสอบ
  • ขนาด Refill 50 ขวด (เฉพาะน้ำยาตรวจเชื้อ)

อายุและการเก็บรักษาชุดทดสอบ

  • เก็บในตู้เย็นมีอายุการใช้งาน 12 เดือน
  • เก็บในอุณหภูมิห้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือน

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

About admin

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top