Saturday , 20 July 2024
Breaking News

ชุดตรวจมาลาเรีย Malaria P.f/P.v Ab (แบบตลับ)

ชุดตรวจมาลาเรีย Malaria P.f/P.v Ab (แบบตลับ)

ชุดตรวจมาลาเรีย Malaria P.f/P.v Ab (แบบตลับ)


หลักการชุดทดสอบ

ชุดตรวจมาลาเรีย Malaria P.f/P.v Ab (แบบตลับ)ไบโอไลน์มาลาเรีย เป็นชุดตรวจชนิดเร็วสำหรับตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมและเชื้อพลาสโมเดียมไวแวกซ์ในเวลาเดียวกันและตรวจสอบได้ทุกไอโซไทป์ (ไอจีเอ, ไอจีเอ็ม, ไอจีจี) ในตัวอย่างซีรัม พลาสมาหรือเลือดครบส่วนของมนุษย์  โดยใช้เทคนิคอิมมูโน-โครมาโตกราฟี่ (Immunochromatography)  ให้ผลทดสอบเชิงคุณภาพ

คุณลักษณะชุดทดสอบ

 • ชุดตรวจมาลาเรีย Malaria P.f/P.v Ab (แบบตลับ)ไบโอไลน์มาลาเรีย สามารถจำแนกการติดเชื้อระหว่างพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมและไวแวกซ์ได้ชัดเจนจากการใช้รีคอมบิแนนท์แอนติเจนซึ่งเป็น erythrocytic phase antigen ที่แตกต่างกันโดยแถบแรกเคลือบด้วย MSP2 antigen (merozoite surface protein) ซึ่งจำเพาะต่อพลาสโมเดียมฟาลซิพารัม และอีกหนึ่งแถบเคลือบด้วย MSP antigen   จำเพาะต่อพลาสโมเดียมไวแวกซ์
 • มีแถบควบคุมในชุดทดสอบ
 • วิธีการทดสอบทำได้ง่ายและสะดวกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ และไม่ต้องใช้ทักษะความชำนาญของผู้ทดสอบเหมือนกับการตรวจวิธีกล้องจุลทรรศน์ เหมาะกับการตรวจสอบในพื้นที่ที่อาจไม่สามารถทำการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้ อ่านผลได้ภายในเวลา 5 – 20 นาที ผลการตรวจเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า
 • เริ่มตรวจพบแอนติบอดีในวันที่ 5-14 หลังจากที่ได้รับเชื้อ
 • ใช้ตัวอย่างตรวจน้อยเพียง 20 ไมโครลิตรสำหรับเลือดครบส่วนและ 10 ไมโครลิตรสำหรับซีรัมหรือพลาสมา
 • ชุดตรวจการติดเชื้อมาลาเรียชนิดเร็ว ยี่ห้ออื่นๆที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน มีข้อบกพร่องในการตรวจหา gametocytes carriers ซึ่งทำให้ยังคงเกิดการติดต่อของเชื้อมาลาเรีย (เนื่องจากแอนติเจน HRP-II ตรวจพบได้เฉพาะในระยะที่เป็น asexual ไม่พบในระยะที่เป็น gametocyte) ดังนั้นชุดทดสอบไบโอไลน์มาลาเรียซึ่งมีเป้าหมายในการตรวจหาแอนติบอดีต่อ MSP และ MSP-2 แอนติเจน ซึ่งสามารถตรวจพบได้ในทุกระยะของวงจรชีวิตของเชื้อ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการคัดกรองผู้ป่วยที่เป็นพาหะได้
 • โรงงานผลิตชุดตรวจได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Thai GMP,  ISO9001:2008 และ  ISO 13485:2003/AC2007

ขนาดบรรจุ

ขนาดบรรจุ 40 เทสต์/กล่อง ประกอบด้วยตลับทดสอบ 40 ชิ้น น้ำยาไดลูเอนท์ 1 ขวดและคู่มือวิธีการใช้ โดยแต่ละตลับแยกบรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล์ พร้อมสารดูดความชื้น

ความไวของชุดทดสอบ

 • เมื่อเทียบกับการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ ชุดตรวจมีความไวต่อการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมและพลาสโมเดียมไวแวกซ์เท่ากับร้อยละ 44.05% และร้อยละ 33.3 ตามลำดับ  สาเหตุที่ชุดตรวจมีความไวไม่สูงมากเนื่องจากเป้าหมายในการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์เป็นการตรวจหาเชื้อแต่ชุดตรวจชนิดเร็วจะตรวจหาแอนติบอดีซึ่งแอนติบอดีจะสามารถตรวจพบได้ประมาณ 5-14 วันหลังจากเกิดการติดเชื้อ
 • เมื่อเทียบกับการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ ชุดตรวจมีความจำเพาะต่อการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมและพลาสโมเดียมไวแวกซ์เท่ากับร้อยละ  85.11 และ 93.86  ตามลำดับ

อายุและการเก็บรักษา

 • ชุดตรวจสามารถเก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเซียส
 • มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า  12  เดือน นับจากวันที่ผลิต

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

About admin

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
 •  

  >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

 • Scroll To Top